Fysiotherapie en Manuele Therapie

Fysiotherapie en manuele therapie behoren tot de paramedische zorg en richten zich op het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut en manueel therapeut behandelen mensen die klachten aan het bewegingsapparaat hebben. Deze kunnen een gevolg kunnen zijn van een ongeval of ziekte, sporten, werkomstandigheden, het maken van een verkeerde beweging en natuurlijk ook leeftijd gerelateerd zijn zowel bij jongeren als ouderen. De therapeut kan ook ondersteuning leveren in de thuishulpsituaties zoals het geven van adviezen in transfers.

Onze behandeling is uiteindelijk gericht op de bevordering van het herstel van uw klachten waarbij wij de terugkeer van de dagelijkse activiteiten, de participatie in het algemeen trachten te vorderen. Ook het leren omgaan met de beperkingen en het voorkomen van achteruitgang kan een behandeldoel op zich zijn naast het verbeteren van uw conditie.

Verder is aangetoond dat fysiotherapie en manuele therapie een gunstige invloed op het ziekteverzuim kunnen hebben. Wij adviseren natuurlijk primair in het uitvoeren van uw handelingen ongeacht of deze thuis of op het werk plaats vinden.

Meer over fysiotherapie »
Meer over manuele therapie »

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie Master in de Manuele Therapie